sarród
webkatalógus
sarród webkatalógus
0
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos weboldala. The official web site of Fertő-Hanság National Park Directorate Legfontosabb témák: természetvédelem, nemzeti park, Fertő-Hanság, Fertő-tó, Fertő, fertoto, Fertőmelléki-dombsor, Hanság, Szigetköz, Pannonhalmi-dombság, Sokoró, Nyirkai-Hany, kerékpáros turizmus, élőhelyrekonstrukció, élőhely-rekonstrukció, vizes élőhely-rekonstrukció, Osli-Hany, Mosoni-Duna, természetvédelmi kutatás, természetvédelmi biológia, bütykös ásólúd, Mekszikópuszta, madárgyűrűzés, Pinguicula vulgaris, csonkafülű denevér, Myotis emarginatus, északi pocok, Microtus oeconomus, közönséges vidra, Lutra lutra, nagyfülű denevér, Myotis bechsteinii, nyugati piszedenevér, Barbastella barbastellus, keleti sün, Erinaceus roumanicus, mezei cickány, Crocidura leucodon, keleti cickány, Crocidura suaveolens, erdei cickány, Sorex araneus, törpecickány, Sorex minutus, Miller-vízicickány, Neomys anomalus, közönséges vízicickány, Neomys fodiens, közönséges vakond, Talpa europaea, kis patkósdenevér, Rhinolophus hipposideros, közönséges késeidenevér, Eptesicus serotinus, fehérszélű törpedenevér, Pipistrellus kuhlii, durvavitorlájú törpedenevér, Pipistrellus nathusii, közönséges törpedenevér, Pipistrellus pipistrellus, szőröskarú koraidenevér, Nyctalus leisleri, rőt koraidenevér, Nyctalus noctula, szürke hosszúfülű-denevér, Plecotus austriacus, barna hosszúfülű-denevér, Plecotus auritus, fehértorkú denevér, Vespertilio murinus, Brandt-denevér, Myotis brandtii, vízi denevér, Myotis daubentonii, közönséges denevér, Myotis myotis, bajuszos denevér, Myotis mystacinus, horgasszőrű denevér, Myotis nattereri, vörös mókus, Sciurus vulgaris, közönséges ürge, Spermophilus citellus, erdei pele, Dryomys nitedula, mogyorós pele, Muscardinus avellanarius, nagy pele, Glis glis, eurázsiai hód, Castor fiber, csalitjáró pocok, Microtus agrestis, hermelin, Mustela erminea, nyuszt, Martes martes, mezei hörcsög, Cricetus cricetus, aranysakál, Canis aureus, házi görény, Mustela putorius, vörös róka, Vulpes vulpes, vaddisznó, Sus scrofa, mezei nyúl, Lepus europaeus, mezei pocok, Microtus arvalis, földi pocok, Microtus subterraneus, közönséges kószapocok, Arvicola amphibius, vöröshátú erdeipocok, Myodes glareolus, pézsmapocok, Ondatra zibethicus, pirók erdeiegér, Apodemus agrarius, sárganyakú erdeiegér, Apodemus flavicollis, közönséges erdeiegér, Apodemus sylvaticus, kislábú erdeiegér, Apodemus uralensis, törpeegér, Micromys minutus, házi egér, Mus musculus, güzüegér, Mus spicilegus, vándorpatkány, Rattus norvegicus, házi patkány, Rattus rattus., Nyestkutya, Nyctereutes procyonoides, eurázsiai menyét, Mustela nivalis, nyest, Martes foina, európai borz, Meles meles, észak-amerikai mosómedve, Procyon lotor, európai őz, Capreolus capreolus, gímszarvas, Cervus elaphus, dámszarvas, Dama dama, muflon, Ovis aries.